Kosten hoortoestel dikwijls fiscaal aftrekbaar
Kosten van medische hulpmiddelen, zoals een hoortoestel, zijn in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het gaat daarbij om het bedrag dat u zelf als eigen bijdrage betaalt. Kosten die al zijn vergoed door uw zorgverzekeraar of een andere instantie zijn niet aftrekbaar.

Als uw inkomen niet meer bedraagt dan EURO 32.127 mag u het bedrag van uw eigen bijdrage nog vermenigvuldigen met een bepaalde factor: 1,77 (als u jonger bent dan 65 jaar) of 2,13 (als u ouder bent dan 65 jaar). Als u bijvoorbeeld 66 jaar bent, uw inkomen is lager dan EURO 32.127 en u heeft EURO 1000,- als eigen bijdrage betaald voor uw hoortoestellen, dan is uw aftrekpost: 2,13 x EURO 1000 = EURO 2130.

De belastingdienst hanteert wel een bepaalde drempel. U mag alleen de kosten aftrekken die boven die drempel uitkomen. Specifieke zorgkosten, zoals uitgaven voor hoortoestellen, zijn aftrekbaar als de uitgaven meer zijn dan 1,65% van uw inkomen. Dit geldt als uw ‘verzamelinkomen’ uit box 1, 2 en 3 niet hoger is dan EURO 38.000. Is uw verzamelinkomen hoger dan EURO 38.000 dan geldt vanaf het hogere bedrag een drempel van 5,75%. Slechts het meerdere is aftrekbaar.