Vergoedingen van hoortoestellen
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de vergoedingen voor hoortoestellen en andere hulpmiddelen. Deze wijzigingen gelden ook voor 2020 en 2021. 

Wat is de wettelijke basisvergoeding voor hoortoestellen?
Voor het basispakket geldt: als u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel, betaalt u een wettelijke bijdrage van 25% van de kosten. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75%. Hiervoor gelden maximum bedragen, afhankelijk van uw gehoorverlies en persoonlijke omstandigheden. Ook de vergoedingen per zorgverzekeraar verschiillen, raadpleeg daarvoor de voorwaarden in uw polis.

Hoorprotocol
Bij het aanmeten van een hoortoestel wordt een Hoorprotocol gevolgd. Daarbij wordt nagegaan of u een eenvoudige of complexe 'zorgvraag’ hebt, onder te verdelen in vijf categorieën. Categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is het meest complex. De meeste slechthorenden vallen in categorie 1,2 en 3. De meer complexe gehoorverliezen of veeleisender luistersituaties vallen in categorie 4 en 5.
Hoortoestellen worden ingedeeld in dezelfde vijf categorieën: van eenvoudig tot complex. Uw zorgverzekering heeft per categorie een maximum bedrag vastgesteld, waarvan de audicien dus 75% krijgt vergoed en u 25% zelf betaalt.

Kan ik zelf kiezen welk hoortoestel ik wil?
Per categorie (zie hiervoor) kunt u meestal kiezen uit meerdere merken en modellen, mits de door de zorgverzekeraar afgesproken maximumprijs niet wordt overschreden. Kiest u voor een duurder toestel, bijvoorbeeld een onzichtbaar mini hoortoestel in het oor, dan moet u rekenen op extra bijbetaling. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk nooit meer dan 75% van de overeengekomen tarieven per categorie. Enkele zorgverzekeraars staan geen bijbetaling toe, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. 

Krijg ik met een aanvullende verzekering nog een extra vergoeding?
Veel zorgverzekeraars bieden extra vergoedingen als u naast de verplichte basisverzekering een aanvullende verzekering hebt. Soms wordt bijvoorbeeld de 25% eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per verzekeraar, het loont de moeite de polisvoorwaarden van de diverse zorgaanbieders te vergelijken.

Een handig overzicht van de vergoedingen via de aanvullende verzekering bij de verschillende zorgverzekeraars is te vinden op de website van Independer:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/gehoorapparaten.aspx  

Is het eigen risico van invloed op de hoogte van de vergoeding?
Voor 2021 geldt net als in 2020 een eigen risico van EURO 385,- per jaar. Dit is wettelijk vastgesteld en is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Uw zorgverzekeraar zal de vergoeding verminderen met het nog openstaande bedrag aan eigen risico.

Heeft François Nicolle contracten met alle zorgverzekeraars?
Een aantal maatschappijen, waaronder Achmea (en de daaronder vallende merken zoals Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en Avero) heeft er voor gekozen uitsluitend in zee te gaan met enkele grote filiaalbedrijven. Maar hoe u ook verzekerd bent: wij kunnen u als vakaudicien helpen. U komt ook bij ons in aanmerking voor een vergoeding. Daarbij kunt u kiezen uit een veel ruimer aanbod in hoortoestellen. Ook uit het topsegment Haute Hearing, zoals bijvoorbeeld een onzichtbaar in het oor te dragen hoortoestel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Meer informatie?
U bent altijd hartelijk welkom in een van onze vestigingen voor meer informatie. Samen met u bekijken we de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

François Nicolle Hoortoestellen:

  • Deskundig persoonlijk advies, altijd gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen.
  • StAr gecertificeerd.
    Logo StAR