menu
home
ervaringen
nieuws
contact
en
logo

François Nicolle Hoortoestellen hanteert een strikt privacybeleid voor het verzamelen, opslaan, gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens deelt u met ons?
Bij aanschaf van een hoorhulpmiddel vragen wij u een aantal persoons- en gezondheidsgegevens. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijk dossier. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld ons in staat te stellen contact met u te houden, het juiste hoortoestel te kiezen en eventueel een verzoek tot vergoeding bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Algemeen:

Gezondheidsgegevens:

Diversen / administratieve gegevens:

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
In principe bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Soms gelden echter wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens of documenten. Voor medische gegevens zoals gehoortesten die vallen onder de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt een bewaartermijn van 15 jaar. Voor fiscale documenten zoals facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens?
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en doen er alles aan de opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke dossier als dit strikt noodzakelijk is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
François Nicolle Hoortoestellen deelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met derde partijen die bij het leveren van het door u bestelde of aangeschafte hoorhulpmiddel een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van hoorhulpmiddelen of zorgverzekeraars die een deel van de aanschafwaarde van het aangeschafte product vergoeden. Indien vereist kunnen ook gezondheidsgegevens of uitslagen van hoortesten of gehooronderzoek worden gedeeld met Audiologische Centra of KNO-artsen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of anderszins verstrekken voor hun eigen doeleinden.

Recht op inzage of correctie van uw persoonsgegevens
U kunt altijd inzage krijgen in de persoonlijke gegevens die wij bewaren in uw persoonlijke dossier en vragen om correctie of verwijdering.

Onze website
Vermelding van ervaringen van onze cliënten op de website gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming.

Voor online bestellingen gelden onze gebruikelijke leveringsvoorwaarden. Hierbij vragen wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de besteller, zoals naam, afleveringsadres en bankrekeningnummer voor het afwikkelen van de financiële transactie.

HOME
WIE WE ZIJN
REACTIES CLIËNTEN
NIEUWS EN TRENDS
GRATIS HOORTEST

HOORTOESTELLEN
ONZICHTBAAR
IN HET OOR
ACHTER HET OOR
HAUTE HEARING: TOPSEGMENT

VERGOEDINGEN
VIA ZORGVERZEKERING
BELASTINGAFTREK

GEHOORBESCHERMING

CONTACT
WINKEL AMSTERDAM
WINKEL ALKMAAR
colofon
privacyverklaring

logo
Arent Janszoon Ernststraat 282
1082 LT Amsterdam Buitenveldert
Tel: 020 - 644 19 28
amsterdam@nicollehoortoestellen.nl
Geesterweg 5
1815 LA Alkmaar
Tel: 072 - 520 82 44
alkmaar@nicollehoortoestellen.nl